Educationem est necessarium

Utbildning är nödvändigt

att pröva något nytt är att leva 

Lärarens

Educationem est necessarium